CAMPING

APERTURA: venres 6 ás 12:00
PECHE: luns 9 ás 12:00

A zona de camping atópase xusto en frente do recinto do Festival. Para mellorar a convivencia de todo o público, este espazo de descanso divídese en dúas zonas: Camping xove e Camping familiar.

No camping atoparás aseos, duchas e servizo de cafetería, onde poderás adquirir produtos de primeira necesidade e hixiene persoal.

Únicamente os poseedores de abono para o festival terán acceso ao área de acampada. A entrada a este espazo estará regulada e completarase por orden de chegada.

HORARIO CAFETERÍA CAMPING:
• Venres: 15:00 / 23:00
• Sábado: 8:00 / 23:00
• Domingo: 8:00 / 22:00

1. Para acceder á zona de camping é obligatorio estar en posesión da pulsera do festival.
2. Rógase non consumir alcohol no exterior das tendas para a mellor conservación do entorno natural e para evitar a acumulación de lixo.
3. Queda totalmente prohibido realizar botellón na zona de acampada familiar e zonas comúns do camping.
4. A partir das 23:00h. estará completamente restrinxido o uso de instrumentos musicais na zona de acampada, así como a utilización de equipo con volumen elevado e o consumo de alcohol no exterior das tendas de campaña.
5. O horario do WC é de 24h. dende o inicio de apertura do camping ata o peche.
6. O horario de duchas é de 8:30h. a 22:00h., calquer necesidade de uso deste servizo fora do horario, rogámoslle se poña en contacto co persoal de seguridade do camping.
7. O horario de cafetería é de 9:00h. a 00:00h.
8. A organización habilita contedores para a recollida de lixo, se roga o uso dos mesmos.
9. Calquer acto incívico ou o incumplimento das normas será motivo de expulsión da zona de acampada e suporá a pérdida do dereito a acceder ao recinto do festival.
10. Si algún asistente está disconforme con algunha destas normas, rogámoslle que antes de proceder ao acceso do recinto pase polas taquillas para efectuar a devolución económica da súa entrada, o acceso ao mesmo significa a aceptación e o cumplimento de ditas normas.
11. A organización resérvase o dereito de admisión.

• Prohíbese a montaxe de tendas de campaña na zona de aparcamiento de caravanas.
• Prohíbese aparcar fora da zona de parking nas carreteiras de competencia municipal, na zona do recinto do festival.
• Prohíbese a instalación de toldos e avances no parking de caravanas
• Prohíbese a venda ambulante

Scroll to Top